لیست قیمت فله ای گیاه دارویی گلرنگ

لیست قیمت فله ای گیاه دارویی گلرنگ سال گذشته نسبت به سال جاری، دستخوش تغییراتی شده است.
 گلرنگ در ایران در مناطقی مثل تبریز، خراسان و تفرش رشد می کند. این گیاه از جمله گیاهان مقاومی است که رشد آن به شرایط ویژه ای احتاج ندارد و چنان چه خاک مناسبی داشته باشد و رطوبت در عمق خاک وجود داشته باشد حتی نسبت به کم آبی نیز دوام دارد. لیست قیمت فله ای گیاه دارویی گلرنگ که در سال جدید تهیه شده است، نسبت به سال های گذشته دستخوش تغییرات ویژه ای شده است که نشان از ارزان شدن این محصول دارد.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *