قیمت فروش عصاره آویشن شیرازی

میزان تقاضا تأثیر زیادی بر قیمت فروش عصاره آویشن شیرازی در بازار دارد.

این یک اصل اقتصادی بسیار مهم است که زمانی که کالا در بازار کم باشد قیمت آن رو به افزایش می گذارد و زمانی که کالا و محصول به وفور در بازار یافت شود قیمت آن محصول کاهش می یابد. در مورد عصاره آویشن چون برای تولید این عصاره زمان بیشتری از تولید خود آویشن لازم است ممکن است در ماه هایی از سال بازار با کمبود این محصول مواجه شود. این می تواند بر روی قیمت فروش این عصاره تأثیر داشته باشد.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.