قیمت بسته بندی صمغ کتیرا مفتولی

قیمت بسته بندی صمغ کتیرا مفتولی با قیمت بسته بندی نوع خرمنی این صمغ متفاوت است.
صمغ کتیرا بر اثر شکافی که بر روی گیاه گون ایجاد می شود، به وجود می آید. صمغ کتیرا گونه های مختلفی دارد. دو نوع مرسوم کتیرا را صمغ کتیرای مفتولی و کتیرای خرمنی می نامند. صمغ کتیرای مفتولی از فرو بردن سیخ و یا یک وسیله ی تیز در ساقه ی گیاه گون به وجود می آید و نوع خرمنی آن از تیغ زدن ساقه ی گیاه گون به صورت عرضی ایجاد می شود. به هرحال آن چه در این بین اهمیت دارد تفاوت قیمت بسته بندی نوع مفتولی کتیرا با نوع خرمنی آن می باشد.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.