قیمت بسته بندی آویشن صحرایی

قیمت بسته بندی آویشن صحرایی در مقایسه با قیمت فله ای این محصول کمی افزایش مشاهده می شود.

آخرین قدمی که در تولید یک محصول برداشته می شود بسته بندی آن است. با کمی دقت در این امر می توان بازار فروش خوبی را برای محصول تولید شده به دست آورد. آویشن صحرایی با طی کردن مراحل مختلف و انجام بسته بندی برای فروش راهی بازار می شود. از آنجایی که بسته بندی مستلزم ارائه خدمت دیگری بر روی آویشن است ممکن است اندکی بر روی قیمت محصول تمام شده اثر داشته باشد. این اختلاف در مقایسه با قیمت فله ای آویشن صحرایی به وضوح قابل مشاهده است.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.