فروشگاه صمغ آنغوزه تلخ

فروشندگان در فروشگاه صمغ آنغوزه تلخ، در کنار فروش محصولشان به خریداران، خواص و چگونگی مصرف آن را هم شرح می دهند.
 بسیاری از خریداران صمغ های گیاهی تنها به شنیده هایی که از گوشه و کنار در مورد خواص این محصول شنیده اند، به خرید آن اقدام نموده اند، بدون آن که حتی از خواص آن اطلاعی داشته باشند. به همین دلیل فروشندگان در فروشگاه صمغ ها، در کنار فروش محصولات خود مثل صمغ آنغوزه تلخ، خواص و چگونگی مصرف این صمغ را هم برای آن ها شرح می دهند. صمغ آنغوزه تلخ برای هیستری، از بین بردن کرم های معده و مشکلات گوارشی بسیار مفید است.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *