عرضه برگ گلرنگ وحشی

عرضه برگ گلرنگ وحشی به کارخانه های دارو سازی برای تولید داروهای گیاهی، انجام می پذیرد.
 گلرنگ دارای خواص متعدد و بی اندازه ای می باشد. از این محصول به صورت های مختلفی استفاده می کنند. نوع وحشی گلرنگ دارای برگ های تیز و برنده ای است که برداشت آن به سبب ریشه ی مقاوم و سختی که دارد، بسیار دشوار است. با این وجود به دلیل خاصیت های دارویی فراوانی که در این برگ ها نهفته است، کشاورزان آن ها را با مشقت به دست می آورند و به دست کارخانه های تولید گیاهان دارویی می رسانند. کارخانه های گیاهان دارویی نیز پس از انجام فعالیت های اولیه، برای عرضه به صورت دارویی موثر و مفید، به کارخانه های داروسازی منتقل می کنند.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.