صادرات فله ای صمغ زدو بادام

تولید کنندگان، افزایش استقبال از صمغ های متنوع را بیشتر مدیون صادرات فله ای صمغ زدو بادام به خارج از کشور هستند.
 صمغ زدو صمغی است که شکل ظاهری آن شفاف می باشد و بیشتر از درختان کوهی مثل زرد آلو، پسته و آلبالوی وحشی به دست می آید. البته نوع صادراتی و مرغوب آن بیشتر از درخت بادام کوهی گرفته می شود و در بعضی مواقع به نام «صمغ فارسی» نیز شناخته می شود. کشور های اروپایی مهم ترین و بزرگ ترین گروه از خریداران صمغ زدو می باشند که از این صمغ گران بها در تولیدات صنعتی خود بهره می گیرند. تولید کنندگان صادرات صمغ فله ای زدو بادام به خارج از کشور را علت اصلی معروف شدن و معتبر شدن صمغ ها در بین کشور های گوناگون می دانند.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.