صادرات عصاره گیاه دارویی گل همیشه بهار طب سنتی

صادرات عصاره گیاه دارویی گل همیشه بهار طب سنتی صرفا برای رقابت با کشور های تولید کننده ی این محصول نیست.
 هر کشوری برای کسب سود بیشتر و ارز آوری به صادرات نیازمند است. اگر کشور تنها به تولید داخلی و مصرف تولیدات داخلی خود بپردازد و به صادرات روی نیاورد، سودی عایدش نخواهد شد. صادرات محصولی مثل عصاره گیاه دارویی گل همیشه بهار که در طب سنتی از آن استفاده های بسیاری می کنند، صرفا برای رقابت با سایر کشور های تولید کننده نیست بلکه فواید دیگری مثل: ایجاد ارزش افزوده بر روی محصول و فروش پر سود آن، ایجاد اشتغال و تولید بیشتر همراه با کیفیت بالاتر را به دنبال خواهد داشت.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.