توزیع عمده عصاره گلرنگ زراعی

توزیع عمده عصاره گلرنگ زراعی در بین عمده فروشان برای فروش جزئی و مجدد این محصول صورت می گیرد.

عصاره گلرنگ زراعی به دو صورت تهیه می شود. عده ای از برگ های رنگ دار آن برای تولید عصاره های رنگ افزای غذایی استفاده می کنند و عده ای دیگر دانه ها و یا بذر های روغنی گلرنگ را جدا نموده و از آن نوعی عصاره ی روغنی خوراکی تولید می کنند که برای کاهش چربی خون فواید بسیاری دارد. به هر حال توزیع عمده ی عصاره های گلرنگ زراعی در بین عمده فروشان این محصول صورت می گیرد و سپس عمده فروشان آن را به فروشندگان جزیی می فروشند تا آنان نیز مجددا عصاره ی گلرنگ زراعی را به فروش برسانند و در نهایت محصول به دست مصرف کننده برسد.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.