تامین بسته بندی گلرنگ بهاره

تامین بسته بندی گلرنگ بهاره منجر به افزایش قیمت این محصول در عرصه ی خرید و فروش شده است.
 بسته بندی هر محصول برای عده ای خوشایند و برای عده ای دیگر امری نا خوشایند می باشد. گلرنگ نیز از این قاعده جدا نیست. عده ای از خریداران این محصول که به فروش عمده و یک جای گلرنگ می پردازند معتقدند بسته بندی این گیاه دارویی و خوراکی ضرورتی ندارد. اما در مقابل خریداران جزیی، به خرید به صورت بسته بندی شده ی آن راغب تر هستند. البته بسته بندی گیاه گلرنگ با افزایش قیمت آن نیز همراه است اما این ویژگی و افزایش قیمت، منجر به انصراف خریداران از خرید گلرنگ نشده است.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *