بسته بندی گیاه دارویی گلرنگ وحشی

در بین گلرنگ های بسته بندی شده، بسته بندی گیاه دارویی گلرنگ وحشی از قیمت بالا تری برخوردار است.
 گلرنگ های تولید شده همگی خاصیت های دارویی یکسانی دارند و آن چه که در آن ها ممکن است متفاوت باشد شکل ظاهری و میزان رنگ افزاییشان می باشد. گلرنگ تولید شده را پس از انتقال به کارخانه جات بسته بندی می کنند و با قیمتی مشخص وارد بازار می نمایند. در بین بسته بندی های گوناگون گلرنگ، بسته بندی گیاه دارویی گلرنگ وحشی با قیمتی بالا تر عرضه می گردد که این به سبب مشقتی است که باغداران و کشاورزان در برداشت آن از بین خار و خاشاک های سخت، متقبل می شوند.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *