یک کیلو سبزی تازه چقدر سبزی خشک می دهد؟

یک کیلو سبزی تازه چقدر سبزی خشک می دهد؟

یک کیلو سبزی تازه چقدر سبزی خشک می دهد؟ برای پخت آشی که در آن یک کیلوگرم سبزی تازه آش ریخته می شد، چند کیلوگرم یا چند گرم سبزی خشک بایستی اضافه نمود؟

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید