صادرات انواع دانه تخم ریحان

صادرات انواع دانه تخم ریحان

صادرات انواع دانه تخم ریحان در بازار کشور عربستان از طریق این شرکت بازرگانی با قیمت های ویژه ای صورت می گیرد.
صادرات انواع دانه تخم ریحان یکی از فعالیت هایی است که به تازگی آغاز شده و با سیل عظیمی از مشتریان خارجی نیز روبرو بوده است. این صادرات بیشتر به کشور عربستان صورت می گیرد و یکی از اقدامات موفق در این زمینه بوده است زیرا در بازار های کشور عربستان این دانه ها فروش بالایی را داشته اند. با سرمایه گذاری در این عرصه می توان میزان صادرات این دانه ها را به میزان زیادی افزایش داد.

Call Now Buttonتماس بگیرید